Fotògrafs

ELISAVA

(S)PACE

El màster en fotografia i disseny d’ELISAVA, Escola Superior de Disseny i
Enginyeria de Barcelona, és un programa de postgrau que aborda la fotografia com
a una disciplina oberta, a través de la qual s’anima l’estudiant a crear extensos
projectes fotogràfics d’alta complexitat; alhora que a explorar els enfocaments més
contemporanis dins de la creació artística, emfatitzant la innovació, experimentació i
investigació teòrica i pràctica.
Els treballs de final de màster de Camilo Villegas “Simplement” i Farah Foudeh
“Bedu” tracten sobre diferents formes d’enfrontar-nos a la nostra pròpia naturalesa i
quotidianitat; explorant dues vies diferents de relacionar-nos amb el nostre entorn
més quotidià, alhora que qüestionant les polítiques de representació i bellesa
establertes.