Fotògrafs

ESCOLA GROC

ELOGI DEL COS ARQUITECTÒNIC

Groc forma els seus alumnes de fotografia amb l’objectiu que aprenguin a
trobar solucions audaces i intel·ligents davant qualsevol tipus de projecte que
se’ls pugui presentar en el món professional.
L’Escola ensenya com afrontar problemàtiques representacionals de la imatge
contemporània i com solucionar-les amb els mitjans propis de la disciplina
fotogràfica. L’equilibri entre la tècnica, el concepte i l’atreviment artístic són i
han estat el centre del projecte de Groc des del seu naixement, ara fa més de
quaranta anys. Seguim creient en l’expressió artística i el treball de proximitat
entre professor i alumne com a vehicle i catalitzador necessaris en la formació
de bons professionals de l’àmbit fotogràfic.