Fotosport 2012

Fotosport 2012 s'exposarà al claustre de l'Escola Pia

FOTOSPORT 2012 ha rebut 1510 obres, de 148 autors, de 33 països.