Rafel Vilarrubias

Rafel Vilarrubias exposa a L'Adoberia

Rafel Vilarrubias va ser un fotoperiodista que va compaginar la crònica gràfica amb la feina de retratista.