Roisin – Thomas

La col·lecció Roisin-Thomas serà a la sala de la Rectoria de Santa Maria

Col·leccions de l’arxiu de Josep Thomas i Lucien Roisin, fottografies del primer terç del segle XX de municipis de la comarca de l’Anoia.