GrisArt, Escola Internacional de Fotografia

Espai al Rec

Fotografia de Luca Aimi