JOSÉ BENITO RUIZ LIMIÑANA

DIÀLEGS SOBRE COMPOSICIÓ

Es tracta d’una exposició formativa amb cartel·les, que aborden valors primaris de les imatges, perquè l’espectador pugui treure’n conclusions i avançar en la seva formació compositiva.

En aquestes 40 obres gran format (80×60 cm) es troben diverses formes d’aplicar els coneixements compositius sobre diferents disciplines de la fotografia de natura.