MIQUEL TRAVERIA

OBJECTES SIGNIFICANTS,

OBJECTES SIGNIFICANTS un objecte, un record, un sentiment

Objectes Significants és un projecte fotogràfic de retrat que vol mostrar el vincle emocional que s’estableix entre persones i determinats objectes que tenen per a ells un significat únic i personal.

Va néixer a partir de la constatació que en una etapa vital en la qual hem de deixar la nostra llar i anar a viure a una residència o a apartaments tutelats, hem de desfer-nos de nombrosos objectes, seleccionant molt bé aquells que ens endurem.

Allò que ens enduem o bé té un valor funcional o bé emocionalment és important.

L’hem dut a terme del 2013 fins al 2016 a Sabadell, amb la col·laboració de la residencia Allegra-Vitamagna i dels 3 Complex de Gent Gran municipals.

L’exposició és un petit homenatge a les persones anònimes, de les quals no s’escriuran pàgines de la història, malgrat que les seves històries personals d’amor, de dolor, d’orgull, d’enyorança, de perseverança…són universals i mereixen ser compartides.