Carles Canals i Àlex Montfort

BIsions

L’Àlex i el Carles es coneixen l’any 2017, en el marc d’UTOPIA MARKET de POESIA. Coneixien prèviament, i admiraven, la seva respectiva obra; un treball que consisteix a manipular objectes quotidians i transformar la seva realitat i funció. Cadascú ho fa des del seu punt de vista, tant estètic com conceptual, tot utilitzant la fotografia com a suport expressiu; normalment l’un en color i l’altre, en blanc i negre.

BIsions és el resultat de reunir aquestes dues mirades, mostrar la trajectòria dels dos autors i aparellar-ne algunes de les coincidències, siguin estètiques o conceptuals, així com poder contrastar també com des d’un mateix punt de partida -una mateixa idea o objecte- cadascú en treu una interpretació o noció diferent, plenament coherent amb la seva perspectiva.