Centres docents de l’Anoia

FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

Hem proposat als nostres alumnes el repte de realitzar fotografies matemàtiques!

Han d’observar l’entorn per capturar imatges que expressin conceptes relacionats amb les matemàtiques i, a la vegada, que tinguin una mirada creativa i artística.

Cercar o crear, en el seu entorn proper, exemples que ens mostrin que les matemàtiques es poden trobar en tot allò que ens envolta. Tot un desafiament: localitzar a la realitat conceptes matemàtics abstractes.

Sols cal saber trobar-les!