Luis Vázquez Álvarez

CABALOS DO VENTO

El projecte Cabalos do Vento és un projecte documental, motivat per un afany de descobriment de les tradicions més ancestrals de la cultura gallega i per un procés de la seva dignificació.

Utilitzant com a element guia “el cavall”, es fa un recorregut des de la festivitat de A Rapa das Bestas i l’afany de convivència de l’home i els cavalls salvatges, així com un seguiment de la tasca que desenvolupen les persones d’un petit poble del món rural gallec per defensar i perpetuar la seva tradició, originada en una llegenda que, amb l’ajuda d’historiadors i arqueòlegs, cada vegada, va tornant-se més real.

En aquest projecte, el documentalisme guanya un sentit físic i tangible a partir de la simbiosi d’aquesta gent amb l’ecosistema d’aquests animals salvatges.