A continuació pots trobar un recull dels vídeos realitzats a les edicions anteriors:

Any 2016

Video performance El Circ de la Diva Singh:

Any 2015

Any 2014

Any 2012