Francis De Andrés

Museu de la Pell

Palma de Mallorca, 1969